ברוכים הבאים!

בחר מטבע שלך

תקנון

1.  ברוכים הבאים לאתר Health-Store.co.il. האתר שלכם למוצרי טבע ובריאות מקצועיים ואיכותיים במיוחד. אתר זה
מופעל ע"י  טבע בנחלה, נחלת יצחק 18
תל אביב. אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב
כי עצם השימוש באתר מהווה את הסכמתכם לתנאים הרשומים כאן. לשאלות או הבהרות אתם
מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפונים. 03-6967601 
או 03-6967474


2.  תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות
בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.


3.  Health-Store.co.il שומרת
לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא
צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי Health-Store.co.il תוספי תזונה  בגין שינוי כאמור. מועד החלת
השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר
לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.


4.  Health-Store.co.il לפי
שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך
במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.


5.  .אתר Health-Store.co.il הנו אתר הרשום ע"פ חוק. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש
להיכלל במאגר מידע זה. בהתאם, Health-Store.co.il ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר,
לרבות בדואר ובדואר האלקטרוני. ו/או פנייה טלפונית למטרות קידום מכירות, מבצעים
ושיווק.


6.  במידה והלקוח מבקש שלא להמשיך לקבל חומר כמפורט לעיל
יהא עליו להודיע על כך בכתב.


7.  Health-Store.co.il תהיה רשאית
להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך
שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת
מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.


8.  שעות פעילות ומועדי אספקה:  שעות הפעילות של אתר Health-Store.co.il הנם 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע , מועד האספקה של ההזמנה כפוף
לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן: 
רוב מוצרי החנות יסופקו ללקוח בין 48 שעות ל14 ימי עסקים בהתאם לסוג המשלוח
שבחר הלקוח  
למעט מוצרים מיוחדים המגיעים מחו"ל ו/או מוצרים שלגביהם צוין זמן
הספקה שונה 
המשלוחים יסופקו ללא תשלום בקנייה מעל 500 שקלים, במידה וסכום ההזמנה יהיה
קטן מ500 ₪ 
יחויב הלקוח בדמי משלוח עפ"י הפירוט הבא1.  דואר רשום לכל חלקי הארץ 15 ₪2.  שליח לכל חלקי הארץ 45 ₪3.  לכל הזמנה ישנה האפשרות לאסוף את המוצרים מהחנות
שלנו בכתובת הבאה: רח נחלת יצחק 18 תל אביב (בתוך מרכז מסחרי מגדלי תל אביב) 


9.  Health-Store.co.il תשתדל
לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע המשלוח בזמן
סביר. לכן, Health-Store.co.il אינה
מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא
תהיינה טענות כלשהן כלפי Health-Store.co.il בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. Health-Store.co.il תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח, או
תחליפם בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת.


10.  במקרה והלקוח ו/או מי מטעמו לא יהיה נוכח במען
המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים, והלקוח יחויב בדמי משלוח ומועד אספקה חלופי יתואם
באחריותו,. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים
יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת
מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.


11.  התשלום: ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ישירות באתר Health-Store.co.il . אנו מקבלים את כל סוגי
כרטיסי האשראי.אנו נוקטים בכל האמצעים הדרושים כדי שהשימוש בכרטיס אשראי יהיה
בטוח.כל מידע שמתקבל באתר Health-Store.co.il, נשמר היטב (המידע של כרטיסי אשראי לא נשמר באתר) ומאובטח (SSL) המידע שמור במערכת Health-Store.co.il, ונמחק לאחר החיוב.למשלמים בכרטיס אשראי באתר ניתנת האפשרות לשלם
בתשלומים שווים ללא ריבית. כל רכישה בכרטיס אשראי כפופה לאישור חברת האשראי. בתאום
מראש עם הנהלת Health-Store.co.il ניתן
לשלם גם בצ'קים, בתשלום בצ'קים נא לכתוב לפקודת: טבע בנחלה ולשלוח לכתובת: נחלת
יצחק 18 תל אביב.


12.  מדיניות החזרת מוצרים: עפ"י חוק הגנת הצרכן,
במידה ואינך מרוצה מהמוצר שרכשת בחנותנו אנו נשמח לקבלו בחזרה עפ"י התנאים
שלהלן:1.  לא עברו יותר מ 14 ימים מיום הרכישה2.  המוצר אינו פגום ,באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש3.  החזרת המוצר תעשה בליווי החשבונית המקורית בלבד4.  מוצר פגום, פתוח או שנעשה בו שימוש יתקבל להחזרה אך
ורק בצירוף מכתב מהיצרן המאשר את החזרתו בכל מקרה של החזרה, ינתן זיכוי בלבד. אין
החזר כספי בשום מקרה.


13.Health-Store.co.il שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו /או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות
לבצע רכישות באתר Health-store.co.il  וזאת ללא צורך במתן נימוקים
כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.


14.ביטול/ שינוי הזמנה: לקוח רשאי לבטל
הזמנה ו/או לשנות אותה כל עוד ההזמנה לא נשלחה, בכל מקרה של ביטול או שינוי, יתבצע
טלפונית בלבד בטלפון: 03-6967474


15.מגוון המוצרים המוצג באתר יקבע על
ידיHealth-store .co.il והיא אינה מחויבת בכל דרך שהיא לקיום מגוון
כלשהו של מוצרים. מגוון המוצרים המוצג באתר עשוי להשתנות מעת לעת. אופן הצגת
המוצרים באתר נקבע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של Health-Store.co.il והתמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.


16.מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים
להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה של Health-Store.co.il.


17.המחירים המצוינים באתר הינם מחירים
ייחודיים לאתר ויהיו תקפים רק להזמנה דרך האתר.


18.מחירי המוצרים שבאתר יכללו מס ערך
מוסף (מע"מ)


19.מבצעים: מעת לעת יתקיימו באתר מבצעים
מיוחדים, המבצעים יהיו בתוקף עד למועד הנקוב ו/או עד Health-Store.co.il תחליט להפסיקם ו/או עד גמר המלאי.


20.על ההתקשרות בין הלקוח לבין Health-store.co.il ובמסירת האמורבתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי
בלבד. Health-Store.co.il והלקוח
מצהיריםכי עשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך
שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעםמחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה
והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפטבתל-אביב יפו בלבד.


21.Health-Store.co.il אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/אוחסרון כיס (להלן "נזק מכל סוג
שהוא") שייגרם ללקוח Health-Store.co.il ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתרHealth-Store.co.il ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/אומחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג'
כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיסאשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת
ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/אואפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע"י
צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק,.


22.הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג
שהוא שייגרם לו ו/או Health-Store.co.il ו/או לצד ג'כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים,
לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות
וכד'.


23.הלקוח פוטר את Health-Store.co.il מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצדג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה
ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.


24.Health-Store.co.il לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין
ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו Health-Store.co.il ואשר צד ג' שהינוהיצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם Health-Store.co.il והכול בכפוףלאחריות החלה ע"פ כל דין.


25.מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה
לא תישא Health-Store.co.il בסכום
נזק העולהעל מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על
ידי הלקוח.


26.הקניין הרוחני באתר Health-Store.co.il, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או
סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות,
היישומים, הקבצים הגראפיים,הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות,
התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומראחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה
ובלעדית של Health-Store.co.il או של
צדדים שלישיים Health-Store.co.il קיבלה
מהם רישיון שימוש כדין.


27.Health-Store.co.il שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר
כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.


28.כל אזכור בקטלוגים שונים של שם, סימן
מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי
להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.


29.האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק
לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים
באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם
ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מ Health-Store.co.il.


eXTReMe Tracker
---------------------------------------- ---Facebook----